logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Školská rada

 Seznam zvolených členů školské rady Střední odborné školy

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Šárka Nejdlová

Ivana Pešťáková

Za pedagogické pracovníky:

Ing. Světluše Lavičková

Bc. Miroslav Findejs

Za zřizovatele:

Mgr. Marcela Güttnerová

Václav Černý