logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Historie

Škola je po celou svou historii spojena s výukou tradičních krušnohorských řemesel a služeb. Již v roce 1890 byla v Horním Litvínově významná německá státní škola pro průmysl hračkářský s 97 žáky.

Od roku 1962 působí učiliště v Kopistech a odtud se stěhuje v roce 1974 do nové současné budovy v Litvínově - Hamru. Základní učební obory obchodu, řemesel a služeb zůstávají po celou dobu zachovány. Z SOU spravovaného podnikem DEHOR se škola v roce 1994 pod ministerstvem hospodářství mění na Integrovanou střední školu s maturitními, učebními a nástavbovými obory. Jako státní škola s právní subjektivitou spolupracuje s Úřadem práce a Hospodářskou komorou v Mostě a partnerskou školou v SRN.

Mottem školy je individuální péče.

Dnes je Střední odborná škola krajskou příspěvkovou organizací a školné se nevybírá. V současné době se vzdělává cca 500 žáků oborů Aranžér, Čalouník, Kadeřník, Krejčí, Prodavač, Truhlář, Tesař a Umělecký truhlář. Ve vzdělávání lze pokračovat nástavbovým studiem Podnikání zakončeným maturitní zkouškou. Ve školním roce 2006/07 byl nově otevřen maturitní obor Operátor dřevařské a nábytkařské výroby a ve školním roce 2008/09 byl otevřen obor Grafický design (dříve Propagační výtvarnictví - aranžování).

Komplexní péče o žáky zahrnuje možnost stravování v areálu školy, zájmové kroužky, možnost sportování ve dvou tělocvičnách a fitcentru, exkurze, zahraniční stáže, apod. V případě zájmu lze zajistit ubytování na internátu v Litvínově nebo v Mostě. Za produktivní práci je žákům vyplácena odměna.