logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

od 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol - žáci 3. ročníků učebních oborů, žáci třídy 4PG a 2N a to ve všech jejich předmětech dle nastaveného rozvrhu vyučování. Žáci všech ročníků se budou prezenčně vyučovat také v předmětu Odborný výcvik (zde podmínka vyučování ve skupinkách max. 20 žáků, týká se i žáků vykonávající praktickou přípravu u smluvních partnerů mimo školu). Prezenčně se také budou vyučovat žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinkách, organizován bude příchod i odchod žáků, dodržována budou přísná hygienická opatření (povinná ochrana úst a nosu všech přítomných v budově školy, pravidelné větrání, častá hygiena rukou i prostor). 

Stravování je možné - žáči i zaměstnanci si musí obědy přihlásit sami, školní bufet bude od 25. 11. 2020 do 30. 11. 2020 mimo provoz.

Od 30. 11. 2020 bude naše škola pokračovat ve stejném režimu. Ze strany MZ a MŠMT není v plánu další rozvolnění, ostatní ročníky proto zůstávají v režimu distančního vzdělávání.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Třídní schůzky 24. 11. 2020

Vážení rodiče, dne 24. 11 2020 v čase od 14 - 17 hodin se bude konat informační odpoledne spojené s třídními schůzkami. Hodnocení se týká výsledků vzdělávání a výchovy za první čtvrtletí šk. roku 2020/2021. Informace o organizaci vám podá třídní učitel prostřednictvím IS Bakalář. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

níže vám v bodech sděluji informace týkající se provozu školy od 18. 11. 2020 tak, jak o nich rozhodlo MŠMT a MZ včera, dne 11. 11. 2020.

 

1.) Veškeré nastavené postupy distančního vzdělávání zůstávají v platnosti.

2.) Od 18. 11. jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagog). 

3.) O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

4.) Ředitelka školy rozhodla tak, že prezenční individuální konzultace v SOŠ, Litvínov-Hamr budou určeny pouze žákům, kteří mají problémy technického rázu při distanční výuce, tzn. problémy s připojením, odevzdáváním úkolů.

5.) Prezenční individuální konzultace nejsou určeny žákům, kteří nespolupracují nebo spolupracujícím žákům jako doplněk distančního vzdělávání! Cílem je nezahltit žáky hromadnými konzultacemi a tříštit tak síly v zájmu jednotlivce na úkor celé skupiny žáků. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022, odkaz zde.

Den otevřených dveří - online

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o studium. Vítejte na našem online Dni otevřených dveří.

Postupujte podle tohoto návodu:

Den otevřených dveří bude probíhat 12. 11. 2020 v dopoledním a odpoledním bloku. Dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin, odpoledne od 16:00 do 19:00 hodin.

Vstoupit do místnosti vybraného oboru můžete 12. 11. 2020 pouze prvních 5 minut, a to v níže uvedených časech. Vstup bude následně uzamčen, aby nedocházelo k rušení již přihlášených zájemců. Pokud nestihnete vstoupit, máte další možnost přihlásit se do následujícího časového okna.

Časy pro vstup:

10:00-10:05; 10:30-10:35; 11:00-11:05; 11:30-11:35

16:00-16:05; 16:30-16:35; 17:00-17:05; 17:30-17:35; 18:00-18:05; 18:30-18:35 

Harmonogram vstupu:

  • Otevření vstupu pro uchazeče
  • Představení pedagoga a školy
  • Představení zvoleného oboru
  • Prostor pro dotazy uchazečů
  • Ukončení vstupu

Vyhrazený čas pro výklad bude cca 15 minut, kdy se Vám bude pedagog věnovat. Po ukončení výkladu bude čas pro Vaše dotazy. Otázky můžete podávat ústní formou, možné je také využít chat. Pedagog Vás bude k dotazům vyzývat jednotlivě, aby nedocházelo k rušení komunikace několika účastníky.

Pokud budete mít širší dotaz, doporučujeme přihlásit se do posledního časového okna v 11:30 nebo 18:30, za kterým již nenavazuje další výklad, a je zde prosto pro dořešení dalších otázek.

Obrázový návod pro rodiče k připojení

Pokud jste se účastnili dne otevřených dveří online, zanechte nám prosím krátkou formativní zpětnou vazbu. Děkujeme.

Místnosti:

Grafický design

Umělecký truhlář

Truhlář, Tesař, Operátor

Čalouník

Aranžér

Kadeřník

Krejčí

Prodavač

Nevyhraněný uchazeč - ten co se ještě nerozhodl, kterým směrem se vydat.

Pro uchazeče - videospoty

Grafický design
Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář a umělecký truhlář

Pro uchazeče - Den otevřených dveří

Videa vznikla jako průvodce některými prostory školy těsně před úplným uzavřením školy. Proto jsou bez žáků.

Grafický design
Umělecký truhlář
Truhlář, um. truhlář, operátor
Aranžér
Kadeřník
Krejčí
Čalouník
 

Pro uchazeče - Den otevřených dveří letos netradičně

Litvínov-Hamr, 26.10.2020 – Navzdory celospolečensky nepříznivé epidemiologické situaci i letos proběhne Den otevřených dveří SOŠ Litvínov-Hamr. Vzhledem k okolnostem se bude jednat o netradiční pojetí. Co tedy zájemce o studium na škole a jejich rodiče čeká?

Od 2.11. bude škola prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí prezentovat zajímavé práce žáků školy, medailonky studentů a prezentační videa. Vše vyvrcholí dne 12.11.2020, kdy budou učitelé školy připraveni online odpovídat na dotazy přicházející ze strany uchazečů o studium a jejich rodičů.

Na webu školy budou vytvořeny místnosti jednotlivých oborů, do kterých zájemci kliknutím na danou místnost vstoupí a kde se jim po vstupu bude věnovat vyučující příslušného oboru. Vstup do místností bude možný vždy v intervalu cca 30 minut, a to v časech od 10–12 hodin a dále od 16-19 hodin.

 „Situace není jednoduchá pro nikoho z nás, přesto věříme, že touto novou, netradiční cestou dokážeme oslovit uchazeče o studium na naší škole, představit školu jako moderní, využívající současných možností. Těšíme se na Vás!“ dodává ředitelka školy Ing. Jitka Francírková.  

Sledujte proto webové stránky školy www.skolahamr.cz, profily na sociálních sítích www.facebook.com/skolahamr , www.instagram.com/sos_hamr_litvinov   

Volby do školské rady

Kandidáti do druhého kola voleb do školské rady.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že se funkční období členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. V tomto období proběhne druhé kolo voleb do školské rady SOŠ Litvínov – Hamr.

Podzimní prázdniny 26.-30.10.2020

Na dny 26. - 27. 10. 2020 je žákům stanoveno volno, a to v souvislosti s Opatřením MŠMT čj. MSMT-39185/2020-1. Podzimní prázdniny budou trvat od 26.10. do 30.10.2020.

Distanční výuka od 5.10. do 23.10.2020

Žáci budou v období do 23.10.2020 vzděláváni distančně prostřednictvím platformy Moodle a MS Teams. Distanční výuka se od 14. 10. 2020 vztahuje i na praktické vyučování. Znamená to, že odborný výcvik/praktická cvičení bude žák dále absolvovat distančně z domova. Úkoly byly žákům zadány. Upozorňujeme, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné dle školského zákona.