logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Den otevřených dveří 2021

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vážení zákonní zástupci

Máte zájem studovat na naší škole? Právě pro Vás a Vaše zákonné zástupce je připraven Den otevřených dveří na čtvrtek dne 11. listopadu 2021. V čase od 8. 00 hod do 17. 00 hod. budete mít šanci si naši Střední odbornou školu v Litvínově - Hamru prohlédnout a získat všechny potřebné informace o jednotlivých učebních i maturitních oborech pro správnou volbu vašeho budoucího studia. V následujícím článku ( s názvem Pro uchazeče - videospoty) naleznete videoprůvodce jednotlivými obory.

Jste srdečně zváni! 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Pro uchazeče - videospoty

Grafický design
Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář a umělecký truhlář

Stáž žáků na Slovensku 2021

V rámci projektu ERASMUS naši žáci truhlářských oborů a oboru kadeřník absolvovali dvoutýdenní stáž v partnerské škole na Slovensku. O programu a náplni nově nabytých zkušeností se dočtete více v následujícím článku: zde

Fotodokumentace 1: zde.

Fotodokumentace 2: zde

Fotodokumentace 3: zde

Fotodokumentace 4: zde

Fotodokumentace 5: zde

Přípravný kurz k talentovým zkouškám oboru Grafický design

Vážení rodiče, vážení žáci

potřebné informace k přípravnému kurzu, který naše škola pravidelně realizuje pro budoucí uchazeče o studium tohoto maturitního oboru naleztene v této příloze: přípravný kurz.

Dobrý list komory 2021

Již tradičně byli u příležitosti ukončení školního roku oceněni úspěšní absolventi středních a středních odborných škol. Ve středu dne 30. června 2021 v budově SOŠ Litvínov - Hamr převzali z rukou starostky Litvínova Mgr. Kamily Bláhové a zástupkyně Hospodářské komory p. Květoslavy Halmichové Dobrý list Komory ocenění, jež by absolventům mělo usnadnit  vstup na trh práce. Hospodářská komora tímto oceněním garantuje budoucím zaměstnavatelům znalosti a dovednosti absolventů. Oceněno bylo sedm nejlepších absolventů napříč všemi obory školy. "Gratuluji úspěšným žákům a věřím, že i toto ocenění jim pomůže v rozjezdu jejich profesní kariéry", uvedla závěrem litvínovská starostka Mgr. Kamila Bláhová.

Fotodokumentaci naleznete v tomto odkazu:

Ing. Jitka Francírková, ředitelka SOŠ Litvínov - Hamr

Volby do školské rady 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

dovolte nám, abychom vás informovali o výsledcích voleb do školské rady 2021.

Seznam zvolených členů naleznete zde: 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vážení žáci a rodiče,

výuka na středních školách bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat distančním způsobem. Prezenční výuka není z rozhodnutí vlády povolena. Toto platí jak pro teoretické, tak praktické vyučování. Další informace Vám budou předány prostřednictvím IS Bakalář. Potvrzujeme, že talentové zkoušky na maturitní obor Grafický design a učební obor Umělecký truhlář proběhnou ve stanoveném termínu a zvoleným způsobem. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - LEDEN 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči talentových zkoušek učebního oboru Umělecký truhlář i maturitního oboru Grafický design, 

touto cestou Vás chceme informovat o tom, že i přes aktuální usnesení vlády o přechodu České republiky do stupně 5 protiepidemiologického systému PES ( od 27. 12. 2020), se budou talentové zkoušky ve dnech 6. a 7. ledna 2021 konat prezenční formou a to v původní podobě uvedené na pozvánce. O případných změnách Vás budeme včas a řádně informovat. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy