logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Vyhlášeno přijímací kolo na nástavbu obor Podnikání

Ředitelka školy vyhlašuje možnost přijmout až 4 žáky do nástavby, obor Podnikání, viz. info v přiloženém textu.

Dobrý list komory 2021

Již tradičně byli u příležitosti ukončení školního roku oceněni úspěšní absolventi středních a středních odborných škol. Ve středu dne 30. června 2021 v budově SOŠ Litvínov - Hamr převzali z rukou starostky Litvínova Mgr. Kamily Bláhové a zástupkyně Hospodářské komory p. Květoslavy Halmichové Dobrý list Komory ocenění, jež by absolventům mělo usnadnit  vstup na trh práce. Hospodářská komora tímto oceněním garantuje budoucím zaměstnavatelům znalosti a dovednosti absolventů. Oceněno bylo sedm nejlepších absolventů napříč všemi obory školy. "Gratuluji úspěšným žákům a věřím, že i toto ocenění jim pomůže v rozjezdu jejich profesní kariéry", uvedla závěrem litvínovská starostka Mgr. Kamila Bláhová.

Fotodokumentaci naleznete v tomto odkazu:

Ing. Jitka Francírková, ředitelka SOŠ Litvínov - Hamr

Organizační zabezpečení začátku školního roku 2021/2022

Předně mi dovolte pogratulovat všem úspěšným žákům naší školy a našim absolventům popřát do života mnoho štěstí a dalších profesních i osobních úspěchů. Všem žákům a zaměstnancům pak přeji pohodové a prosluněnné letní prázdniny. Těšíme se na Vás opět v novém školním roce 2021/2022 a přikládáme jeho úvodní organizaci. 

Organizační zabezpečení na měsíce srpen - září 2021 naleznete zde.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Sdělení žákům 1. ročníku oboru Grafický design

Vážení rodiče, vážení žáci,

touto cestou si Vám dovolujeme předat potřebné informace pro budoucí žáky studijního oboru Grafický design ve školním roce 2021/2022. Veškeré informace (zejména ohledně financí a studijních materiálů) naleztete v tomto přiloženém textu - INFO PRO 1GD 

Dodatečný seznam k nákupu učebních pomůcek: zde a odkaz na publikaci s názvem "Dějiny výtvarného umění" od autorky Marie Černé, kterou si prosím sami zakupte na hodiny Dějin umění: zde 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace k provozu školy a školských zařízení od 8. června 2021

Vážení rodiče, vážení žáci 

sdělujeme Vám mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

žáci a studenti naší školy během výuky nemusí mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává povinnost ochrany dýchacích cest.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 24. května 2021

Vážení rodiče, vážení žáci

vláda naší republiky rozhodla o opětovném prezenčním návratu žáků do škol. Od pondělí 24. května 2021 bude režim naší školy následující: ve dnech 24. - 25. května 2021 zůstává pro teoretické vyučování včetně předmětu PCV u tříd 1GD, 2GD a 3PG režim distanční výuky. Předmět Odborný výcvik bude ve škole na svých dílnách a provozovnách vyučován prezenčně beze změny. Již nebudou probíhat žádné individuální skupinové konzultace. 

Od středy 26. května 2021 bude realizována prezenční výuka v rámci teoretického i praktického vyučování v plném rozsahu, s výjimkou třídy 1GD, která koná klauzurní zkoušku. K tomuto návratu se váže i povinnost testování žáků a zamestnanců SINGCLEAN testy, přičemž odborný výcvik bude otestován v pondělí 24. 5. 2021 na příslušném pracovišti, ostatní ve středu 26. 5. 2021 a to ve třídách v rámci první vyučovací hodiny  vyučujícím, který tuto hodinu má ve svém rozvrhu. Třída 1GD bude testována až dne 27. 5. 2021. Žák, který bude chybět na testování (pozdější příchod do školy, absence) musí být dotestován při jeho opětovném příchodu do školy. 

Žáka lze pustit na vzdělávání za těchto konkrétních podmínek: a) žák prokáže, že nejdéle před 7 dny absolvoval PCR test s negativním výsledkem, b) žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test a má potvrzení od certifikovaného testovacího centra, c) žák má vystaven certifikát MZD o prodělaném očkování proti COVID, d) žák má od lékaře potvrzení o prodělaném COVID a je v ochranné lhůtě 90ti dnů (tj. 24. 5. 2021 nebude toto potvrzení starší než 24. 2. 2021), e) žák podstoupí preventivní antigenní test ve škole - pokud žák odmítne testování, pohlíží se na něj jako na nemocného bez nároku na distanční formu vzdělávání, f) žák prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.

Zde přikládáme odkaz na instruktážní video testování SINGCLEAN testy: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy 

Volby do školské rady 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

dovolte nám, abychom vás informovali o výsledcích voleb do školské rady 2021.

Seznam zvolených členů naleznete zde: 

Dřívější ukončení výuky dne 5. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

vlivem mimořádných provozních důvodů byla výuka dne 5. května 2021 ukončena ve 13.00 hod.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 3. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

Od pondělí 3. května 2021 se budeme řídit následujícími opatřeními: preventivní antigenní test se nově ve školách bude provádět s frekvencí 1 x týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu - v případě pravidelných aktivit, tedy u odborného výcviku a praktických cvičení je tímto dnem PONDĚLÍ, v ostatních nastavených aktivitách (např. individuální skupinové konzultace) pak platí výše uvedené (tedy první den osobní přítomnosti žáka). Totéž se týká i zaměstnanců školy. 

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách ( např. v kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu. Skutečnost, že byl ve škole žák negativně testován nejdéle před 72 hodinami bude dokládat čestným prohlášením.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

od pondělí 26. dubna 2021 bude režim školy vypadavat následovně: odborný výcvik u všech ročníků učebních oborů a praktická cvičení u žáků oboru grafický design bude probíhat PREZENČNĚ POVINNĚ DLE ROZVRHU. Dále bude všem žákům v teorii umožněna individuální skupinová konzultace v počtu max. 6 žáků v jedné skupině s dobrovolnou účastí. Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávněni se ubytovat na internátě.

Osobní účast na praktickém vyučování nebo na konzultaci je podmíněna povinným TESTOVÁNÍM (a to 2x týdně před zahájením výuky neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem za dodržování mimořádných opatření a hygienických standardů). Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID - 19. Testování se dále neprovádí u osob, které absolvovaly ( a řádně tuto skutečnost škole doložily) z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Testování se také neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů. 

 informace pro rodiče

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy