logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Informace o chodu školy do 29. ledna 2021

Vážení rodiče , vážení žáci,

oznamujeme vám, že vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci i příští týden (25. - 29. ledna 2021) pokračuje výuka na naší škole jak v distančním režimu, tak v individuálních konzultacích. O případných změnách budete včas informováni. Prosíme průběžně sledujte webové stránky školy a IS Bakalář.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy 

Informace o chodu školy do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

informujeme Vás, že dle nařízení vlády stále není povolena prezenční přítomnost žáků ve školách, proto i nadále výuka pro všechny naše žáky v době od 11. - 22. ledna 2021 pokračuje v distančním režimu. O případných změnách Vás budeme včas informovat.  Sledujte webové stránky školy a IS Bakalář.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

21. 1. 2021 - Den otevřených dveří - online

Vážení zákonní zástupci a uchazeči o studium. Pokud budete mít zájem zúčastnit se našeho online Dne otevřených dveří postupujte podle tohoto návodu:

Den otevřených dveří bude probíhat 21. 1. 2021 v odpoledních hodinách od 17:00 do 18:00 hodin. Do místnosti zvoleného oboru můžete vstoupit kdykoliv v uvedeném čase.

Harmonogram vstupu:

  • Otevření vstupu pro uchazeče
  • Představení pedagoga a školy
  • Představení zvoleného oboru
  • Prostor pro dotazy uchazečů
  • Ukončení vstupu

Obrázový návod pro rodiče k připojení

Pokud jste se účastnili dne otevřených dveří online, zanechte nám prosím krátkou formativní zpětnou vazbu. Děkujeme.

Místnosti:

Grafický design

Umělecký truhlář, Truhlář, Tesař, Operátor

Čalouník

Aranžér

Kadeřník

Krejčí

Prodavač

Nevyhraněný uchazeč - ten co se ještě nerozhodl, kterým směrem se vydat.

Pro uchazeče - Den otevřených dveří

Videa vznikla jako průvodce některými prostory školy těsně před úplným uzavřením školy. Proto jsou bez žáků.

Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář, um. truhlář, operátor
 

Pro uchazeče - videospoty

Grafický design
Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář a umělecký truhlář

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vážení žáci a rodiče,

výuka na středních školách bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat distančním způsobem. Prezenční výuka není z rozhodnutí vlády povolena. Toto platí jak pro teoretické, tak praktické vyučování. Další informace Vám budou předány prostřednictvím IS Bakalář. Potvrzujeme, že talentové zkoušky na maturitní obor Grafický design a učební obor Umělecký truhlář proběhnou ve stanoveném termínu a zvoleným způsobem. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - LEDEN 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči talentových zkoušek učebního oboru Umělecký truhlář i maturitního oboru Grafický design, 

touto cestou Vás chceme informovat o tom, že i přes aktuální usnesení vlády o přechodu České republiky do stupně 5 protiepidemiologického systému PES ( od 27. 12. 2020), se budou talentové zkoušky ve dnech 6. a 7. ledna 2021 konat prezenční formou a to v původní podobě uvedené na pozvánce. O případných změnách Vás budeme včas a řádně informovat. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

 

Provoz školy do konce roku 2020

Vážení žáci a rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že  MŠMT stanovilo dny 21. 12. 2020 - 22. 12. 2020 jako volné dny podle paragrafu 24 odst. 3 zákona  č. 561/2004 Sb., školského zákona. To znamená, že pro tyto dny není povinné distanční vzdělávání podle paragrafu 184a školského zákona. 

Zároveň Vám všem přejeme klidné svátky vánoční, osobní spokojenost a především pevné zdraví v novém roce 2021.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace k organizaci vyučování od 7. 12. 2020

Vážení žáci a rodiče,

od 7. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků tříd 4PG, 2N a 3. ročníků učebních oborů a to ve všech jejich předmětech dle stávajícího rozvrhu. Nadále se budou prezenčně vzdělávat i žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení a žáci všech ročníků v předmětu Odborný výcvik. Ti žáci, kteří nemohou docházet na odborný výcvik ke smluvnímu partnerovi budou i nadále v režimu distančního vzdělávání. Výuka ostatních ročníků bude probíhat v rotační prezenční výuce opět ve všech předmětech dle stávajícího rozvrhu (tzn. celé třídy se budou střídat po týdnech 7.-11.12., 14.-18.12, 21.-22.12.) a to dle rozpisu uvedeného v příloze tohoto článku. Rozpis jasně označuje třídy, které budou v daném týdnu na prezeční výuce (teorie a praxe) a které zůstanou v distančním režimu. 

Stále platí přísné dodržování hygienických podmínek: hygiena rukou i prostor, dodržování rozestupů, pravidelné větrání a povinnost žáků i zaměstnanců nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Umožněno je stravování žáků i zaměstnanců ve školní jídelně (obědy si žáci musí sami dopředu přihlásit), školní bufet je v provozu.

Ing. Jitka Francírková

Rozpis tříd

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

od 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol - žáci 3. ročníků učebních oborů, žáci třídy 4PG a 2N a to ve všech jejich předmětech dle nastaveného rozvrhu vyučování. Žáci všech ročníků se budou prezenčně vyučovat také v předmětu Odborný výcvik (zde podmínka vyučování ve skupinkách max. 20 žáků, týká se i žáků vykonávající praktickou přípravu u smluvních partnerů mimo školu). Prezenčně se také budou vyučovat žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinkách, organizován bude příchod i odchod žáků, dodržována budou přísná hygienická opatření (povinná ochrana úst a nosu všech přítomných v budově školy, pravidelné větrání, častá hygiena rukou i prostor). 

Stravování je možné - žáči i zaměstnanci si musí obědy přihlásit sami, školní bufet bude od 25. 11. 2020 do 30. 11. 2020 mimo provoz.

Od 30. 11. 2020 bude naše škola pokračovat ve stejném režimu. Ze strany MZ a MŠMT není v plánu další rozvolnění, ostatní ročníky proto zůstávají v režimu distančního vzdělávání.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy