logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Režim naší školy od 19. dubna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

podle rozhodnutí vlády ČR budou od 19. dubna 2021 umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků SŠ a skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků SŠ včetně skupinových konzultací v rámci odborného výcviku ve všech ročnících. Účast žáků na těchto konzultacích je dobrovolná, podmíněná však maximálním počtem 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována) a podstoupením testování.

Dále je upravena osobní přítomnost u závěrečných a maturitních zkoušek tak, že negativní test musí mít jakékoliv osoby zúčastněné na zkoušce (žáci, pedagogové, externí členové komisí). V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší 7 dnů.

odkaz na instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 1. kolo

Vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole a rodiče, výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny zde 19. května 2021, a to z důvodu změny provedené MŠMT. Původní termín 22. duben pro vyhlášení výsledků se tak posunul. Zápisové lístky na zvolený obor odevzdáte nejpozději 2. června 2021 (osobně, poštou do sekretariátu školy). V případě nejasností volejte sekretariát školy, paní Petrášová, tel.: 476 753 436.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Třídní schůzky

Vážení rodiče, vážení žáci,

ve čtvrtek dne 22. dubna 2021 se bude konat informační odpoledne pro rodiče a jiné zákonné zástupce našich žáků. Co se týče oragnizačního pojetí, stejně jako na podzim 2020, bude možné třídní učitele kontaktovat v čase od 14. 00 do 17. 00 hod, přičemž komunikační kanál pro přenos informací ohledně chování a prospěchu žáků bude každý vyučující volit individuálně dle svých možností - např. prostředí MS Teams, emailem, telefonicky aj. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Rozhodnutí ŘŠ o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obor Podnikání

Vážení uchazeči,

ředitelka SOŠ, Litvínov - Hamr rozhodla v souladu s kritérii pro školní rok 2021/22, že z důvodu nižšího počtu přihlášek, než byl předpokládaný počet se nebude jednotná přijímací zkouška konat. Více v textu rozhodnutí.

text rozhodnutí zde

Režim školy od 1.března 2021

Vážení žáci a rodiče,

sdělujeme vám, že od 1. 3. 2021 platí zákaz prezenční výuky, vzdělávani pokračuje v distančním režimu. Povoleny jsou  však individuální konzultace pro žáky. Od těch žáků, kteří mají trvalé bydliště v jiném okrese, než-li sídlí naše škola, bude v případě prezenční přitomnosti ve škole vyžadováno čestné prohlášení. O případných změnách vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím těchto webových stránek a přes IS Bakalář. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace o chodu školy od 15. února 2021

Vážení rodiče, vážení žáci

touto cestou vám chceme oznámit, že i nadále (tedy od 15. února 2021) z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ve státě, bude výuka na naší škole pokračovat v distančním režimu. V nastaveném režimu budou pokračovat  také individuální konzultace. Doporučujeme vám průběžně sledovat informace na webu školy a IS Bakalář. O případných změnách vás budeme včas informovat. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace o chodu školy do 29. ledna 2021

Vážení rodiče , vážení žáci,

oznamujeme vám, že vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci i příští týden (25. - 29. ledna 2021) pokračuje výuka na naší škole jak v distančním režimu, tak v individuálních konzultacích. O případných změnách budete včas informováni. Prosíme průběžně sledujte webové stránky školy a IS Bakalář.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy