logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Rozhodnutí ŘŠ o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obor Podnikání

Vážení uchazeči,

ředitelka SOŠ, Litvínov - Hamr rozhodla v souladu s kritérii pro školní rok 2021/22, že z důvodu nižšího počtu přihlášek, než byl předpokládaný počet se nebude jednotná přijímací zkouška konat. Více v textu rozhodnutí.

text rozhodnutí zde

Režim školy od 1.března 2021

Vážení žáci a rodiče,

sdělujeme vám, že od 1. 3. 2021 platí zákaz prezenční výuky, vzdělávani pokračuje v distančním režimu. Povoleny jsou  však individuální konzultace pro žáky. Od těch žáků, kteří mají trvalé bydliště v jiném okrese, než-li sídlí naše škola, bude v případě prezenční přitomnosti ve škole vyžadováno čestné prohlášení. O případných změnách vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím těchto webových stránek a přes IS Bakalář. Děkujeme za pochopení. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace o chodu školy od 15. února 2021

Vážení rodiče, vážení žáci

touto cestou vám chceme oznámit, že i nadále (tedy od 15. února 2021) z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ve státě, bude výuka na naší škole pokračovat v distančním režimu. V nastaveném režimu budou pokračovat  také individuální konzultace. Doporučujeme vám průběžně sledovat informace na webu školy a IS Bakalář. O případných změnách vás budeme včas informovat. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace o chodu školy do 29. ledna 2021

Vážení rodiče , vážení žáci,

oznamujeme vám, že vzhledem ke stále nepříznivé epidemiologické situaci i příští týden (25. - 29. ledna 2021) pokračuje výuka na naší škole jak v distančním režimu, tak v individuálních konzultacích. O případných změnách budete včas informováni. Prosíme průběžně sledujte webové stránky školy a IS Bakalář.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy 

Pro uchazeče - Den otevřených dveří

Videa vznikla jako průvodce některými prostory školy těsně před úplným uzavřením školy. Proto jsou bez žáků.

Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář, um. truhlář, operátor
 

Pro uchazeče - videospoty

Grafický design
Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář a umělecký truhlář

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vážení žáci a rodiče,

výuka na středních školách bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat distančním způsobem. Prezenční výuka není z rozhodnutí vlády povolena. Toto platí jak pro teoretické, tak praktické vyučování. Další informace Vám budou předány prostřednictvím IS Bakalář. Potvrzujeme, že talentové zkoušky na maturitní obor Grafický design a učební obor Umělecký truhlář proběhnou ve stanoveném termínu a zvoleným způsobem. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy