logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Termíny pro náhradní a opravné zkoušky

Organizační zabezpečení začátku školního roku 2024/25

Informace pro žáky 1GD školní rok 2024/2025

Vážení žáci a zákonní zástupci, v odkazu zde naleznete podstatné informace k zahájení školního roku 2024/2025 a dále seznam pomůcek, které si prosím zajistěte přes prázdniny. Děkujeme a přejeme příjemné léto. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Dobrý list komory 2024

Dobrý list komory byl ve středu dne 26. června 2024 předáván absolventům středních škol a gymnázií (za Střední odbornou školu Litvínov - Hamr byla vyznamenána absolventka oboru Grafický design Rozálie Janáčková) a ve čtvrtek dne 27. června 2024 pak absolventům středních odborných škol - uznávaný tovaryš řemesla (za Střední odbornou školu Litvínov - Hamr byli vyznamenáni: absolvent učebního oboru Dámská krejčí Marek Holub, absolvent učebního oboru Umělecký truhlář Lukáš Jurček, absolventka učebního oboru Kadeřník Ráchel Neckářová, absolventka učebního oboru Čalouník Barbora Šebestová). Obě tyto významné akce se konaly v obřadní síni Magistrátu města Mostu. Je nám velkou ctí, že naši absolventi obdrželi tento dokument hospodářské komory vypovídající o kvalitě pracovníka prvně vstupujícího na trh práce a potvrzující jeho znalosti a dovednosti a to na základě splnění hodnotících kritérií. Všem vyznamenaným srdečně gratulujeme a přejeme tímto mnoho štěstí a úspěchů na jejich další cestě životem. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde

fotodokumentace 3: zde

fotodokumentace 4: zde

fotodokumentace 5: zde

Slavnostní předávání výučních listů 2024

V úterý dne 25. června 2024 byly slavnostně předávány výuční listy absolventům učebních oborů: Aranžér a Umělecký truhlář (třídní učitelka Bc. Pavla Klímová), Čalouník a Dámská krejčí (třídní učitelka Mgr. Šárka Fléglová), Kadeřník (třídní učitelka Mgr. Monika Špirochová), Prodavač (třídní učitelka Mgr. Pavla Zdeňková) a Truhlář (třídní učitel Mgr. Rostislav Pric) v překrásných prostorách atria naší školy za účasti paní ředitelky Ing. Jitky Francírkové, zástupkyně pro praktické vyučování Ing. Světluše Lavičkové, zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Libuše Pištěkové a zákonných zástupců absolventů Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Věříme, že tímto způsobem jsme se se svými absolventy důstojně rozloučili a v dalších školních letech budeme v této slavnostní příležitosti pokračovat. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde

fotodokumentace 3: zde

fotodokumentace 4: zde

fotodokumentace 5: zde

fotodokumentace 6: zde

fotodokumentace 7: zde

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2024

V pondělí dne 10. června 2024 byla slavnostně předávána maturitní vysvědčení absolventům oboru Grafický design (třídní učitelka MgA. Kateřina Kotyková) a oboru Podnikání (třídní učitelka Ing. Hana Králová) v překrásných prostorách valdštejnského zámku v Litvínově za účasti paní ředitelky Ing. Jitky Francírkové, zástupkyně pro praktické vyučování Ing. Světluše Lavičkové, zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Libuše Pištěkové a zákonných zástupců absolventů Střední odborné školy Litvínov - Hamr. Věříme, že tímto způsobem jsme se se svými absolventy důstojně rozloučili a v dalších školních letech budeme v této slavnostní příležitosti pokračovat. 

fotodokumentace 1: zde

fotodokumentace 2: zde

Dar panu prezidentovi ČR

Žáci Střední odborné školy Litvínov - Hamr oboru Umělecký truhlář a řezbář vyrobili pod vedením UOV Jaroslava Smetáka unikátní dar určený panu prezidentovi České republiky Petrovi Pavlovi. Tento dar, konkrétně celodřevěná intarzovaná šachovnice s figurkami z javorového a ořechového dřeva byl slavnostně předán naším žákem Lukášem Jurčekem dne 20. června 2024 u příležitosti prezidentovy oficiální návštěvy Ústeckého kraje. Pan prezident byl z tohoto daru velice nadšený a hrdě konstatoval, že tento dar bude mít své čestné místo v jeho kanceláři. 

Je nám velkou ctí podílet se na této významné události a s hrdostí na naší práci se s vámi dělíme o tuto informaci. Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

fotodokumentace č. 1: zde

fotodokumentace č. 2: zde

fotodokumentace č. 3: zde

 

Rozhodnutí o (ne)přijetí dle správního řádu pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

Přímé vyhledávání je možné přes stránky https://dipsy.cz/prihlaska/intro

Seznamy v pdf zde.

Školská rada 2024

Výsledky voleb do školské rady k nahlédnutí: zde.

Junior a Slet krásných čarodějnic 2024

Ve středu dne 27. března 2024 se na půdě naší školy konal již 23. ročník soutěže mladých kadeřníků s názvem JUNIOR (letos na téma Účesy vzdálené budoucnosti) a 20. ročník krejčovské soutěže s názvem Slet krásných čarodějnic (tentokráte s podtématy Kosmetický set, Plážový model a Cesta kolem světa). Tato každoroční krásná a inspirativní akce probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera. Bylo nám ctí na této akci přivítat i významné osobnosti, jmenovitě: paní starostku města Litvínov Mgr. Kamilu Bláhovou, paní Janu Burdovou - majitelku studia Jana Burdová v Teplicích a módní návrhářku paní Naďu Moravcovou. Touto cestou děkujeme všem, kteří se na přípravách a následné organizaci akce podíleli a gratulujeme vítězům. Věříme, že i v dalších školních letech se budeme moci potkávat u příležitosti konání výše jmenovaných soutěží a žáci oboru kadeřník a krejčí tak mohou opět uspět v konkurenčním boji, nechat se inspirovat a zejména potvrdit, že služby a řemesla mají své zlaté dno. Těšíme se na další ročníky. 

odkaz na video ukázku: https://youtu.be//KSIH92sCQ7g?si=YQSkER7MK55WCVfz

 

Ekonomická soutěž 2024

V pondělí 25. března 2024 proběhla již tradiční ekonomická soutěž oboru Podnikání s názvem Vstup do světa podnikání. Obě třídy nástavbového studia si ve skupinkách připravily ekonomické záměry, se kterými chtějí prorazit v konkurenčním boji.
Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat vítězné projekty.
Všem děkujeme za perfektní přípravu a zajímavé náměty.

Výsledná listina: 
1. místo = 2N = Ernest, Bořek, Križanovič (TOP A.R.M.)
2. místo = 2N = Berková, Weschtová, Horčičková (Pomocník při nákupu)
3. místo = 1N = Bártová, Bělohlávková, Vrzalová (Fridgeapp).

foto - zakázková výroba panenek (1. místo): zde

Školská rada 2024

Bližší informace naleznete v následujícíh přílohách:

informace pro pedagogické pracovníky: zde

informace pro zákonné zástupce nezletilých žáků a pro zletilé žáky: zde

harmonogram: zde

informace k volbám do školské rady - kandidáti druhého kola: zde

Více čtěte zde.