logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Dřívější ukončení výuky dne 5. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

vlivem mimořádných provozních důvodů byla výuka dne 5. května 2021 ukončena ve 13.00 hod.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 3. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

Od pondělí 3. května 2021 se budeme řídit následujícími opatřeními: preventivní antigenní test se nově ve školách bude provádět s frekvencí 1 x týdně s tím, že se test provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu - v případě pravidelných aktivit, tedy u odborného výcviku a praktických cvičení je tímto dnem PONDĚLÍ, v ostatních nastavených aktivitách (např. individuální skupinové konzultace) pak platí výše uvedené (tedy první den osobní přítomnosti žáka). Totéž se týká i zaměstnanců školy. 

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáka pro účely doložení této skutečnosti ve službách ( např. v kadeřnictví) nebo pro účely amatérského sportu. Skutečnost, že byl ve škole žák negativně testován nejdéle před 72 hodinami bude dokládat čestným prohlášením.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 26. dubna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

od pondělí 26. dubna 2021 bude režim školy vypadavat následovně: odborný výcvik u všech ročníků učebních oborů a praktická cvičení u žáků oboru grafický design bude probíhat PREZENČNĚ POVINNĚ DLE ROZVRHU. Dále bude všem žákům v teorii umožněna individuální skupinová konzultace v počtu max. 6 žáků v jedné skupině s dobrovolnou účastí. Žáci účastnící se vzdělávání jsou oprávněni se ubytovat na internátě.

Osobní účast na praktickém vyučování nebo na konzultaci je podmíněna povinným TESTOVÁNÍM (a to 2x týdně před zahájením výuky neinvazivními antigenními testy tzv. samoodběrem za dodržování mimořádných opatření a hygienických standardů). Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID - 19. Testování se dále neprovádí u osob, které absolvovaly ( a řádně tuto skutečnost škole doložily) z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Testování se také neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů. 

 informace pro rodiče

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Režim naší školy od 19. dubna 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

podle rozhodnutí vlády ČR budou od 19. dubna 2021 umožněny skupinové konzultace žáků posledních ročníků SŠ a skupinové konzultace žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků SŠ včetně skupinových konzultací v rámci odborného výcviku ve všech ročnících. Účast žáků na těchto konzultacích je dobrovolná, podmíněná však maximálním počtem 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována) a podstoupením testování.

Dále je upravena osobní přítomnost u závěrečných a maturitních zkoušek tak, že negativní test musí mít jakékoliv osoby zúčastněné na zkoušce (žáci, pedagogové, externí členové komisí). V den konání zkoušky nesmí být negativní test starší 7 dnů.

odkaz na instruktážní video k testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY od 22. dubna 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že se funkční období členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 

Druhé kolo voleb do školské rady proběhne v období od 22. 4. 2021 do 20. 5. 2021 dálkovým způsobem a to zasláním čísla voleného kandidáta na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kandidáty do druhého kola jsou: 1. Vlasta Vostárková, 2. Blanka Týřová, 3. Petra Jurenková a 4. Renata Mikolášková. Volič má možnost zvolit maximálně 2 kandidáty. 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 1. kolo

Vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole a rodiče, výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny zde 19. května 2021, a to z důvodu změny provedené MŠMT. Původní termín 22. duben pro vyhlášení výsledků se tak posunul. Zápisové lístky na zvolený obor odevzdáte nejpozději 2. června 2021 (osobně, poštou do sekretariátu školy). V případě nejasností volejte sekretariát školy, paní Petrášová, tel.: 476 753 436.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Rozhodnutí ŘŠ o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obor Podnikání

Vážení uchazeči,

ředitelka SOŠ, Litvínov - Hamr rozhodla v souladu s kritérii pro školní rok 2021/22, že z důvodu nižšího počtu přihlášek, než byl předpokládaný počet se nebude jednotná přijímací zkouška konat. Více v textu rozhodnutí.

text rozhodnutí zde