logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Regionální kolo Mistrovství ČR a naše čtvrté vítězství

Dne 29.11.2023 se konalo severočeské regionální kolo Mistrovství ČR oboru truhlář na Střední škole řemesel a služeb v Děčíně. 
Soutěže se účastnilo 24 žáků z 12 středních škol Ústeckého a Libereckého kraje. Žáci měli za úkol podle výkresové dokumentace vyrobit stoličku z připraveného materiálu, a to v celkovém čase 5 hodin. Stolička byla osazena průchozími čepy a dlaby s klínky. Hodnotily se rozměry stoličky dle výkresové dokumentace, čistota provedení a hlavně přesnost spojů.

Tuto soutěž již po druhé za sebou vyhrál Lukáš Jurček, žák třetího ročníku oboru truhlář ze Střední odborné školy, Litvínov - Hamr. Škola se tak stala již po čtvrté v řadě vítězi této soutěže. Této soutěže se zúčastnil také Petr Sucháň, žák třetího ročníku oboru umělecký truhlář a řezbář. Škola opět dokázala, že má špičku v truhlářských oborech. Toto vítězsví nás kvalifikovalo na finále Mistrovství ČR oboru truhlář, které se koná na jaře v Brně.

Soutěžícím moc děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a učitelům odborného výcviku za důkladnou přípravu žáků. Vítězi gratulujeme a v neposlední řadě budeme držet palce při dalším konkurenčním klání.

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

Vítězství v Hluboši

Mladí truhláři ze SOŠ Litvínov - Hamr opět vítězové

Litvínov – Dne 21.11.2023 pořádalo SOU Hluboš další ročník soutěže mladých truhlářů. Adepti tohoto tradičního řemesla se tentokráte utkali ve výrobě netradičních spojů, konkrétně jednoho rohového a jednoho středového spoje. S těmito spoji se žáci příliš často nesetkávají, používají se totiž především v USA.

Své dovednosti předvedlo dvacet žáků z deseti škol. V takto nabité konkurenci se neztratili žáci SOŠ Litvínov–Hamr. Petr Sucháň obsadil páté místo, Lukáš Jurček v soutěži zvítězil.

„Z výkonů obou našich zástupců máme upřímnou radost, opět jen dokázali, že v oboru truhlář patříme k republikové špičce,“ konstatoval Bc. Miroslav Findeis, vedoucí učitel pro střediska truhlář, umělecký truhlář, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, tesař a čalouník.

„Gratuluji ke skvělému výsledku, děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě soutěžících. Zároveň do našich žáků vkládáme nemalé naděje směrem k regionálnímu kolu Mistrovství ČR oboru truhlář, které proběhne 29.11. 2023. Budeme držet palce!“ dodala ředitelka SOŠ Litvínov-Hamr Ing.Jitka Francírková

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Projektový den 2023

Dne 25.10.2023 se třídy v teoretickém vyučování účastnily projektového dne s názvem "Mysli globálně, jednej lokálně ". Hlavním tématem bylo třídění odpadů. Žáci si ověřili znalosti v této problematice, pracovalo se i na úkolech o globálním oteplování, o skleníkových plynech a dalších ekologických tématech.
Práce na úkolech, výzdoba třídy, praktický úkol o třídění odpadu byly součástí bodového hodnocení, které nakonec určilo vítěze.
1. místo 2A+2U
2. místo 1N
3. místo 2D+3D
Sladká odměna v podobě dortu čekala na nejlépe umístěné třídy. Všichni účastnici pak obdrželi malou sladkou odměnu za snahu.

Putovní pohár, bude označen vítěznou třídou 2A + 2U a bude vystaven ve škole.

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Stáž na Slovensku - podzim 2023

 Vážení učitelé, zákonní zástupci a žáci

I v letošním školní roce 2023/2024 byli žáci naší školy zapojeni do projektu Erasmus – krátkodobé stáže v odborném vzdělávání. Projekt je financovaný z programu Evropské unie, který si svou filozofii staví na vzájemné kooperaci a mezinárodní komunikaci.
Konkrétně se jednalo o sedm žáků oboru kadeřník a sedm žáků truhlářských oborů vybraných s ohledem na jejich dosavadní výborné vzdělávací výsledky. Žáci získali jedinečnou šanci rozšířit si své dovednosti a vědomosti v rámci daného učebního oboru a to s žáky ze Spojené školy, Žilina – Bytčica (obor kadeřník) a s žáky ze SOŠ drevárenská a stavebná, Krásno nad Kysucou (truhlářské obory).
Zatímco se žáci oboru kadeřník věnovali tématice glamour colorace s konečnou vlasovou úpravou a denním líčením, žáci truhlářských oborů získávali potřebné dovednosti při zakázkové výrobě dveří z masivního dřeva. V obou případech byli žáci obohaceni o nové technologické postupy, netradiční technologické vybavení a specifické dovednosti. V neposlední řadě se žáci seznámili s odlišnou národností a kulturou, poznali jiné prostředí, přírodu a historii kraje Juraje Jánošíka.
Za hlavní přínos této odborné čtrnáctidenní stáže lze bezesporu považovat uplatnění získaných poznatků v praxi a propojení vzájemných zkušeností.
Každý žák po absolvování této zahraniční stáže obdrží EUROPASS – dokument o absolvování stáže a získaných odborných dovednostech, díky kterému rozšíří své portfolio = svou vizitku pro budoucího zaměstnavatele.
Následně své nové poznatky v nejbližší době po svém návratu předají žáci svým spolužákům prostřednictvím odborných besed, eventuálně v rámci náplně třídnických hodin.
Výše uvedená odborná zahraniční stáž netradičním způsobem edukace a kooperace výraznou měrou přispívá k motivaci žáků, nezastupitelně obohacuje jejich dosavadní dovednosti a vědomosti.
Závěrem dovolte poděkovat žákům za příkladnou reprezentaci naší školy a jejich učitelům za řádný pedagogický dozor.
Vedení všech tří partnerských škol se vzájemně ujistilo o další pokračování v přínosné spolupráci, na což se již nyní těšíme.

foto č. 1: zde 

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

foro č. 5: zde

foto č. 6: zde

1. kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou na školní rok 2024/2025

Bližší informace naleznete: zde 

Přípravný kurz k talentovým zkouškám 2023

Zájemce o studium na naší škole v oboru Grafický design zveme na Přípravný kurz.

Kurz potrvá v termínu od 4. října 2023 do 6. prosince 2023, t.j. každou středu od 15.00 do 17.00 hod. Zájemci prosím hlaste se na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či telefonicky na čísle: 476 753 436/21. Pro více informací si prosím přečtěte přiložený leták. 

leták k přípravnému kurzu: zde 

Stáž žáků na Slovensku 2023

I v letošním roce se povedlo z prostředků Evropské unie financovat krátkodobou stáž našich žáků SOŠ, Litvínov - Hamr v rámci projektu Erasmus+. Partnerskými školami byly již tradičně SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou a Spojená škola Žilina.

Do projektu se zapojili žáci oborů truhlář, umělecký truhlář a řezbář a kadeřník. Truhláři se spolužáky ze Slovenska vyráběli interiérové dveře. "Práce se klukům natolik povedla, že dveře využije škola z Krásna nad Kysucou ve svých prostorech, které právě procházejí rekonstrukcí. Z takové práce a praktického využití výsledku máme upřímnou radost," uvedl vedoucí učitel odborného výcviku Bc. Miroslav Findeis, který celou výpravu vedl. 

Žáci oboru kadeřník se zdokonalovali v barvení vlasů a účesové tvorbě. "Opět jsme získali nové zkušenosti, vyměnili si se svými kolegy poznatky," uvádí učitelka odborného výcviku Barbora Botošová.

Nedílnou součástí programu žáků je i poznávání okolí, místní přírody, historie. V doprovodu starostlivých hostitelů studenti podnikli výlety do okolí Terchové, kde byli ubytováni, konkrétně poznali Jánošíkovy diery, Šútovský vodopád a další významná místa v okolí. 

Nezbývá než se těšit na další spolupráci se slovenskými přáteli.

foto1: zde

foto2: zde

foto3: zde

foto4: zde

foto5: zde

foto6: zde

Junior a Slet krásných čarodějnic 2023

Dne 5. dubna 2023 naše škola organizovala již 22. ročník kadeřnické soutěže JUNIOR a 19. ročník krejčovské soutěže SLET KRÁSNÝCH ČARODĚJNIC. V silném konkurečním boji mladých kadeřníků, krejčových a krejčích získali nejlepší ocenění tito soutěžící: 

a) podle laické poroty oboru kadeřník: 1. místo = Vaváková Nikola SOŠ Litvínov - Hamr, 2. místo = Apeltauerová Petra SOŠ Litvínov - Hamr a 3. místo = Dresslerová Natálie SOŠ Litvínov - Hamr,

b) podle odborné poroty oboru kadeřník (složené z: paní Gabriely Kejmarové, pana Davida Sýkory a paní Jany Škudrnové): 1. místo = Dresslerová Natálie SOŠ Litvínov - Hamr, 2. místo = Vaváková Nikola SOŠ Litvínov - Hamr, 3. místo Lovjannikov Alexandr,

c) prestižní ocenění paní Jany Burdové, majitelky kadeřnického a kosmetického studia Art of Hair: Vaváková Nikola, Lovjanikov Alexandr a Kramlová Jana (opět SOŠ Litvínov - Hamr).

V krejčovské soutěži nejlépe obstáli: a) v kategorii kuchyňský set - SOŠ Litvínov - Hamr, b) Pohádková čarodějnice - OA a SOŠ generála Fr. Fajtla Louny, c) Rozpustilá sukně - SŠ obchodu a služeb Teplice.

Tato soutěž vždy přiláká mnoho diváků a známých tváří z oblasti řemesel a služeb, ale také z veřejného života, za všechny jmenujme paní starostku města Litvínova Mgr. Kamilu Bláhovou a paní místostarostku Květuši Hellmichovou. Všem účastníkům děkujeme za účast a nevšední nápady, vítězům moc gratulujeme a věříme, že i příští rok se této soutěže zúčastní mladí kadeřníci se zajímavými účesy a mladí krejčí a krejčové s netradičními oděvy. 

Odkaz na reportáž ze soutěže: www.uschovna.cz/zasilka/JI54AYDH4V76R7Y7-3CJ

 

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde

foto č. 4: zde

Velikonoční laťka 2023

Ve středu dne 5. dubna 2023 se ve sportovní hale na Koldůmě konala soutěž ve skoku vysokém známá pod názvem Velikonoční laťka. Účast a zájem ze strany soutěžících byl veliký. Nakonec i naši žáci obsadili některé z prvních příček: a) v kategorii děvčat - 2. místo Lucie Kuglerová ze třídy 2A výkonem 138 cm, b) v kategorii chlapců - 3. místo Matěj Vavro ze třídy 2N výkonem 154 cm. Soutěžícím gratulujeme a budeme se těšit na další ročník. 

foto č. 1: zde

foto č. 2: zde

foto č. 3: zde 

Ekonomická soutěž 2023

V pondělí dne 3. dubna 2023 proběhla na naší škole tradiční soutěž mladých a nadějných ekonomů. Ze tříd 1N a 2N soutěžilo celkem 10 skupin po třech nebo čtyřech žácích. V nelehkém konkurečním boji o nejzajímavější a nejefektivnější nápad v oblasti podnikání nakonec nejúspěšnějšími žáky byli:

1. místo - Skácelová Kamila, Skácelová Marcela, Horčičková Adéla, Urbanczyková Natálie - "HŘEBEN 2 v 1",

2. místo - Bořek Adam, Križanovič Marek, Ernest Raffael - "Víceúčelové umývadlo",

3. místo - Švandová Kristýna, Aubrechtová Kateřina, Grivalský Martin - "Karty pro nevidomé".

Všem moc děkujeme za účast a úžasné nápady, vítězům gratulujeme a těšíme se příští rok na další soutěžní ekonomické klání. 

Olympiáda v anglickém jazyce 2023

Ve čtvrtek dne 30. března 2023 se (po covidové pauze) konala Olympiáda v anglickém jazyce na Obchodní akademii a Střední odborné škole generála Fr. Fajtla v Lounech. Naši školu reprezentovaly žákyně ze třídy 3GD - Třísková Tereza a Popelková Eliška. První z nich se probojovala do finále a obsadila krásné 7. místo ( z celkového počtu 34 účastníků z 12 různých středních škol), druhá jmenovaná skončila mezi prvními patnácti. 

Obě žákyně tímto potvrdily, že naši žáci jsou schopni konkurovat nejen v soutěžích zaměřených na řemesla a služby, ale také ve vědomostních soutěžích. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci. V příštím školním roce opět zkusíme štěstí.