logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Šablony - DUMy

Témata k digitálním učebním materiálům (DUM).

Vytvořeno v rámci projektu OPVK "Škola tepe životem".

číslo sady předmět / téma / ročník

1. Dějiny umění / Umění starověku / Propagační grafik 1. ročník

2. Dějiny umění / Umění I. poloviny 20. století / Propagační grafik 4. ročník

3. Právo / Občanské právo / Podnikání I. ročník, Propagační grafik 2. ročník

4. Základy společenských věd / Psychologie osobnosti / Podnikání, Propagační grafik 3. ročník

5. Praktická cvičení / Materiály a pomůcky / Propagační grafik 1. - 4. ročník

6. Praktická cvičení / Materiály a pomůcky / Propagační grafik 1. - 4. ročník

7. Konstrukce / Konstrukce dámské sukně / Krejčí 1. ročník

8. Ekonomika / Tržní ekonomika / Podnikání 1. ročník

9. Marketing / Nástroje marketingu / Podnikání 1. ročník

10. Nauka o prostoru /Pojem a pojetí prostoru / Propagační grafik 3. ročník

11. Figurální kresba / Portrét dokument / Propagační grafik 3. a 4. ročník

12. Materiál / Vlasy / Kadeřník 2. ročník

13. Technologie / Barvy a barvení vlasů / Kadeřník 2. ročník

14. Počítačová grafika / Základy vektorové grafiky / Propagační grafik 1. ročník

15. Výrobní zařízení/ Přehled nástrojů a nářadí v čalounické výrobě /Čalouník 1. ročník

16. Výrobní zařízení /Úvod do strojnictví pro čalouníky a krejčí / Krejčí, Čalouník 1. ročník

17. Účetnictví / Daňová evidence / Prodavač 3. ročník

18. Výtvarná příprava / Barva / Propagační grafik 1. ročník

19. Písmo / Písmo v propagaci / Propagační grafik 2. ročník

20. Zbožíznalství / Potraviny - ovoce a zelenina / Prodavač 1. ročník

21. Zbožíznalství / Potraviny - maso a masné výrobky / Prodavač 1. ročník

22. Německý jazyk / Slovesa / Podnikání 1. a 2. ročník

23. Německý jazyk / Německy mluvící země / Podnikání 2. ročník

24. Anglický jazyk / I and my family / učební obory 1.  ročník

25. Český jazyk / Větná skladba / Podnikání II. Ročník

26. Český jazyk / Větná skladba / učební obory 1. - 3.ročník

27. Český jazyk / Postavení češtiny a její historický vývoj /Podnikání, 1.  ročník

28. Anglický jazyk / Anglicky mluvící země / Podnikání 1. a 2. ročník

29. Český jazyk a literatura / Praktická čítanka -Česká literatura 20. a 21. století / Propagační grafik 3. a 4. ročník

30. Stroje a zařízení / Šicí stroj a jeho mechanismy / Krejčí I. ročník

Výše uvedené materiály jsou k volnému užití v této podobě. Změny v dokumentech tedy nejsou možné. Vytvořeno učiteli SOŠ Litvínov-Hamr 2012-2013