logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Charakteristika oboru ARANŽÉR

Název a kód oboru: ARANŽÉR  66-52-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium (po týdnech se pravidelně střídá teoretické a praktické vyučování)

  • Obor je vhodný pro chlapce i dívky.
  • Stravu škola zajišťuje, na obědy žákům přispíváme.
  • Ubytování lze zajistit na internátech v Litvínově a Mostě.

Jedná se o velice stabilní profesi s příznivými vyhlídkami pro dlouhodobé uplatnění.


 

Profil absolventa:
Jedná se o velmi kreativní výtvarný obor. V teoretické přípravě se žáci zaměřují na propagaci, písmo, odborné kreslení, dějiny umění a počítačovou grafiku.  Odborný výcvik absolvují žáci ve dvou aranžovnách a fotoateliéru v budově školy. Ve vyšších ročnících jsou umístěni do reklamních agentur. Vztah je vzájemně smluvně upraven a dodržování dohody a osnov je školou sledováno. Žáci jsou za produktivní práci odměňováni. Žáci a žákyně se pravidelně zúčastňují kurzů floristiky a dalších výtvarných a kreativních workshopů. Velké úspěchy slaví žáci na  výtvarných soutěžích. Tyto zajímavé aktivity přispívají k rozvoji jejich odborných dovedností a kontaktu s praxí.

Nejlepší absolventi mají možnost pokračovat v denním nástavbovém studiu „PODNIKÁNÍ“, které je ukončeno maturitní zkouškou. Tak je umožněno nejlepším absolventům samostatné podnikání při znalostech účetnictví, administrativy, výpočetní techniky a základu práv

Velkou výhodou je možnost získání živnostenského oprávnění ihned po vyučení (bez další tříleté praxe), protože obor patří mezi živnosti volné

 Co dělá a v čem se uplatní:

Aranžuje výkladní skříně, upravuje prodejny. Provádí výzdobu expozic nebo výstav a dekoruje podle vlastních návrhů. Podílí se na výrobě propagačních prostředků, zhotovuje poutače a sezónní dekoraci. Zabývá se floristikou, převážně z přírodních materiálů. Aranžér pracuje především v oblasti propagace, obchodu a prodeje.