logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Rozhodnutí ŘŠ o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obor Podnikání

Vážení uchazeči,

ředitelka SOŠ, Litvínov - Hamr rozhodla v souladu s kritérii pro školní rok 2021/22, že z důvodu nižšího počtu přihlášek, než byl předpokládaný počet se nebude jednotná přijímací zkouška konat. Více v textu rozhodnutí.

text rozhodnutí zde

Pro uchazeče - Den otevřených dveří

Videa vznikla jako průvodce některými prostory školy těsně před úplným uzavřením školy. Proto jsou bez žáků.

Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář, um. truhlář, operátor
 

Pro uchazeče - videospoty

Grafický design
Aranžér
Čalouník
Kadeřník
Krejčí
Prodavač
Truhlář a umělecký truhlář

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vážení žáci a rodiče,

výuka na středních školách bude od 4. 1. do 10. 1. 2021 probíhat distančním způsobem. Prezenční výuka není z rozhodnutí vlády povolena. Toto platí jak pro teoretické, tak praktické vyučování. Další informace Vám budou předány prostřednictvím IS Bakalář. Potvrzujeme, že talentové zkoušky na maturitní obor Grafický design a učební obor Umělecký truhlář proběhnou ve stanoveném termínu a zvoleným způsobem. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE TALENTOVÝCH ZKOUŠEK - LEDEN 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči talentových zkoušek učebního oboru Umělecký truhlář i maturitního oboru Grafický design, 

touto cestou Vás chceme informovat o tom, že i přes aktuální usnesení vlády o přechodu České republiky do stupně 5 protiepidemiologického systému PES ( od 27. 12. 2020), se budou talentové zkoušky ve dnech 6. a 7. ledna 2021 konat prezenční formou a to v původní podobě uvedené na pozvánce. O případných změnách Vás budeme včas a řádně informovat. 

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

 

Provoz školy do konce roku 2020

Vážení žáci a rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že  MŠMT stanovilo dny 21. 12. 2020 - 22. 12. 2020 jako volné dny podle paragrafu 24 odst. 3 zákona  č. 561/2004 Sb., školského zákona. To znamená, že pro tyto dny není povinné distanční vzdělávání podle paragrafu 184a školského zákona. 

Zároveň Vám všem přejeme klidné svátky vánoční, osobní spokojenost a především pevné zdraví v novém roce 2021.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

Informace k organizaci vyučování od 7. 12. 2020

Vážení žáci a rodiče,

od 7. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků tříd 4PG, 2N a 3. ročníků učebních oborů a to ve všech jejich předmětech dle stávajícího rozvrhu. Nadále se budou prezenčně vzdělávat i žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení a žáci všech ročníků v předmětu Odborný výcvik. Ti žáci, kteří nemohou docházet na odborný výcvik ke smluvnímu partnerovi budou i nadále v režimu distančního vzdělávání. Výuka ostatních ročníků bude probíhat v rotační prezenční výuce opět ve všech předmětech dle stávajícího rozvrhu (tzn. celé třídy se budou střídat po týdnech 7.-11.12., 14.-18.12, 21.-22.12.) a to dle rozpisu uvedeného v příloze tohoto článku. Rozpis jasně označuje třídy, které budou v daném týdnu na prezeční výuce (teorie a praxe) a které zůstanou v distančním režimu. 

Stále platí přísné dodržování hygienických podmínek: hygiena rukou i prostor, dodržování rozestupů, pravidelné větrání a povinnost žáků i zaměstnanců nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Umožněno je stravování žáků i zaměstnanců ve školní jídelně (obědy si žáci musí sami dopředu přihlásit), školní bufet je v provozu.

Ing. Jitka Francírková

Rozpis tříd