logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022, odkaz zde.

Volby do školské rady

Kandidáti do druhého kola voleb do školské rady.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že se funkční období členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. V tomto období proběhne druhé kolo voleb do školské rady SOŠ Litvínov – Hamr.

Podzimní prázdniny 26.-30.10.2020

Na dny 26. - 27. 10. 2020 je žákům stanoveno volno, a to v souvislosti s Opatřením MŠMT čj. MSMT-39185/2020-1. Podzimní prázdniny budou trvat od 26.10. do 30.10.2020.

Distanční výuka od 5.10. do 23.10.2020

Žáci budou v období do 23.10.2020 vzděláváni distančně prostřednictvím platformy Moodle a MS Teams. Distanční výuka se od 14. 10. 2020 vztahuje i na praktické vyučování. Znamená to, že odborný výcvik/praktická cvičení bude žák dále absolvovat distančně z domova. Úkoly byly žákům zadány. Upozorňujeme, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné dle školského zákona.

Přípravný kurz - pozor změna

Přípravný kurz oboru Grafický design se nebude konat do 20. 11. 2020 a to díky dosavadním nařízením vlády ČR. O dalších změnách vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení. 

Povinné nošení roušek od 18.9.2020

Od pátku 18.9.2020 platí povinné nošení roušek i ve vyučování.