logo

aranžér, aranžérka čalouník, čalounice kadeřník, kadeřnice krejčí prodavač, prodavačka golf icon truhlář umělecký truhláč operátor dřevařské a nábytkářské výroby grafický design nástavba vzdělávání dospělých

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

od 25. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol - žáci 3. ročníků učebních oborů, žáci třídy 4PG a 2N a to ve všech jejich předmětech dle nastaveného rozvrhu vyučování. Žáci všech ročníků se budou prezenčně vyučovat také v předmětu Odborný výcvik (zde podmínka vyučování ve skupinkách max. 20 žáků, týká se i žáků vykonávající praktickou přípravu u smluvních partnerů mimo školu). Prezenčně se také budou vyučovat žáci oboru Grafický design v předmětu Praktické cvičení.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinkách, organizován bude příchod i odchod žáků, dodržována budou přísná hygienická opatření (povinná ochrana úst a nosu všech přítomných v budově školy, pravidelné větrání, častá hygiena rukou i prostor). 

Stravování je možné - žáči i zaměstnanci si musí obědy přihlásit sami, školní bufet bude od 25. 11. 2020 do 30. 11. 2020 mimo provoz.

Od 30. 11. 2020 bude naše škola pokračovat ve stejném režimu. Ze strany MZ a MŠMT není v plánu další rozvolnění, ostatní ročníky proto zůstávají v režimu distančního vzdělávání.

Ing. Jitka Francírková, ředitelka školy

1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení na šk. rok 2021/2022, odkaz zde.

Volby do školské rady

Kandidáti do druhého kola voleb do školské rady.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo, že se funkční období členů školské rady prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. V tomto období proběhne druhé kolo voleb do školské rady SOŠ Litvínov – Hamr.

Podzimní prázdniny 26.-30.10.2020

Na dny 26. - 27. 10. 2020 je žákům stanoveno volno, a to v souvislosti s Opatřením MŠMT čj. MSMT-39185/2020-1. Podzimní prázdniny budou trvat od 26.10. do 30.10.2020.

Distanční výuka od 5.10. do 23.10.2020

Žáci budou v období do 23.10.2020 vzděláváni distančně prostřednictvím platformy Moodle a MS Teams. Distanční výuka se od 14. 10. 2020 vztahuje i na praktické vyučování. Znamená to, že odborný výcvik/praktická cvičení bude žák dále absolvovat distančně z domova. Úkoly byly žákům zadány. Upozorňujeme, že distanční vzdělávání je pro žáky povinné dle školského zákona.

Přípravný kurz - pozor změna

Přípravný kurz oboru Grafický design se nebude konat do 20. 11. 2020 a to díky dosavadním nařízením vlády ČR. O dalších změnách vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení. 

Povinné nošení roušek od 18.9.2020

Od pátku 18.9.2020 platí povinné nošení roušek i ve vyučování.